วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปบทเรียน1

                วันนี้มาทบทวนการสร้างบล็อกทำให้ได้ความรู้ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำขึ้น และแก้ไข blogเดิมที่มีอยู่และเพิ่มลิงค์เพื่อน

บทสนทนา